องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ลงพื้นที่แจกข้าวสารและไข่ไก่ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ 4

12 มิถุนายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันนี้นายสมชาย  ภู่ทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด -19 ในพื้นที่หมู่ 4 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!