กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 3 มิถุนายน 2563

3 มิถุนายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ                                   ประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไทย สท. ร่วมกับธงชาติไทย พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงและผ้าระบายสีขาวบริเวณอาคารสำนักงาน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!