ขอเชิญร่วมโครงการแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2565

8 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับโรงเรียนบ้านบางประแดง สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านใหม่ และกศน.ตำบลบ้านใหม่ ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2565  ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยเริ่มตั้งขบวนจากที่ทำการอบต.บ้านใหม่ ถึงวัดกัลยาณีทรงธรรม เวลา 08.30 น. จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!