การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว

14 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว​ ในเขตตำบลบ้านใหม่​ ในวันที่​ 18,19  กรกฎาคม​ 2565​ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!