กิจกรรม "5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย"

3 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เช้าวันนี้ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมทำกิจกรรม "5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย " ทำความสะอาดภายในบริเวรณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบภายในสำนักงาน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!