โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

7 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านใหม่ ขอเรียนเชิญร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงของผู้สูงอายุ และการละเล่นมากมาย   ฯลฯ                                                                                                                       จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!