แว่นสายตา

7 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต้องการแว่นสายตาฟรี ให้แจ้งชื่อที่กองสวัสดิการสังคม เบอร์ติดต่อ 034-979289 , 091-8728179 , 099-7342414 หรือมาติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และเข้ามารับการตรวจวัดสายตาในวันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!