โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566

14 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 นายสมชาย ภู่ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพนักงานลูกจ้างอบต.บ้านใหม่ ชมรมผู้สูงอายุ จิตอาสาตำบลบ้านใหม่ สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านบางประแดง กศน.ตำบลบ้านใหม่ รพ.สต.บ้านสวนผัก รพ.สต.บ้านสวนผัก ผู้ประกอบกิจการกล้วยไม้ในตำบลบ้านใหม่ และประชาชนชาวตำบลบ้านใหม่ ร่วมกันจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการอบต.บ้านใหม่ มีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น สรงนำ้พระ รดนำ้ผู้สูงอายุ กิจกรรมการละเล่นของผู้สูงอายุ ฯลฯ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!