แว่นสายตาผู้สูงอายุ

20 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เริ่มแล้วนะคะ!!!!....ขอเชิญผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้น ในเขต หมู่ที่ 2 , 3 , 4 ตำบลบ้านใหม่ ที่ต้องการแว่นสายตาฟรี เข้ามารับการตรวจวัดสายตา ในวันนี้ - 21 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!