รับบริจาคที่ดินเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

11 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

รับบริจาคที่ดินเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  จาก  นายณัฐ ตันเสถียร และนายสรวิช  ตันเสถียร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดย นายสมชาย ภู่ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!