โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ถูกสุขลักษณะและคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชุมชนนนทรีเจ้าพระยา(ซอย 9)

20 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!