คณะผู้บริหารพร้อมข้าราชการ, จิตอาสา เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

7 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เช้าวันนี้นายกสมชาย  ภู่ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  จิตอาสาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 2 , 3 และ 4  มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และสิ่งของเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!