โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านใหม่ “รุ่นใหญ่ วัยเก๋า” ประจำปีงบประมาณ 2567

14 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เช้าวันนี้ นายอำเภอสามพราน ร่วมกับนายกสมชาย ภู่ทอง คณะผู้บริหาร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ   พมจ. กศน.  รพ.สต.บ้านเทียนดัด  รพ.สต.บ้านสวนผัก ฯลฯ ร่วมเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านใหม่ “รุ่นใหญ่ วัยเก๋า” ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!