ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

3 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2567 ในเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยมีกิจกรรมการละเล่น การแสดง จับฉลากของขวัญของรางวัล อาหาร ขนม มากมาย ฯลฯ จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!