ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 737
หัวข้อ
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างตกแต่งสถานที่เนื่องในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเครื่องขยายเสียงและเวทีโครงการวันสงกรานต์ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้สีครีมอ่อน (พร้อมสกรีนตรา อบต.) และขุดคลุมโต๊ะกลม (สีน้ำเงิน+ลูกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ยี่ห้อ Hatari แบบ ๔ ขา ขนาด ๒๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๖-๐๐๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเปลี่ยนสายพานเครื่อง-แอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๒๕๑๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ปลายหัวฉีดลำตรงและปรับฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ บริเวณที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางประแดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)