ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 737
หัวข้อ
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อเซนทรัลแอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๗-๖๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมท่อเมนท์จ่ายน้ำบริเวณหอถัง อบต บ้านใหม่ (หลังเก่า) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บางประแดงซอย 6 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทมสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านสวนผักซอย 1 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรถแบคโฮตั้งคันดินเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มชนิดกล่อง UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับโรงเรียนบ้านบางประแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มชนิดกล่อง UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางประแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง